« Zpět na přehled řečníků

Chceme vám představit lidi, plné zkušeností a schopné vás inspirovat. Vybrali jsme profesionály s bohatými zkušenostmi z praxe a ne méně zkušené odborníky na daná témata do panelových diskusí. To, o čem možná sníte, je nejenom možné ale řada lidí už to ve svých firmách zažívá.

Wolfgang Gutberlet

Wolfgang Gutberlet - tegut...

Wolfgang Gutberlet je německý podnikatel, který v letech 1973 až 2009 jako výkonný ředitel vedl rodinný podnik „tegut…“, který dneska patří mezi nejúspěšnější potravinářské řetězce v Německu. V roce 2012 vlastnil Tegut kolem 280 prodejen ve čtyřech spolkových zemích a zaměstnával přes 5 200 lidí. V roce 2011 dosahoval obrat Tegutu 1,16 miliardy eur. Patří mezi průkopníky prodejců biopotravin, které nabízí od roku 1982. Dneska prodává přes 3000 druhů biopotravin, které tvoří zhruba 25% jeho obratu. V roce 2005 byl zvolen „Ekomanažerem roku“ (tuto cenu uděluje německý hospodářský magazín Capital a mezinárodní environmentální organizace WWF) a v roce 2007 získal mezinárodní ocenění „Podnikatel roku“ (cena založena agenturou Ernst&Young se uděluje v 50 zemích světa). Za strategii trvale udržitelného rozvoje mu byla v roce 2008 udělena německá „Cena pro trvale udržitelný rozvoj.“ V roce 2008 mu byl udělen „Kříž za zásluhy Spolkové republiky Německo" za podíl na rozvoji a vytvoření pracovních míst a na zvýšení kvality potravin. Wolfgang Gutberlet má pět dětí a jeho syn Thomas v roce 2009 převzal vedení společnosti jako již třetí generace této rodiny. Gutberlet se zaměřuje na rozvoj produkce v oblasti biopotravin a na téma kvality potravin. Zvláštní zájem věnuje iniciativám v oblasti vzdělávání. Od března 2013 je Wolfgang Gutberlet předsedou dozorčí rady W-E-G Stiftung & Co. KG. K nadaci W-E-G patří mimo jiné masné závody a pekárny, poradenství pro řízení kvality a výzkum v oblasti potravinářství. Součástí W-E-G je rovněž zemědělský závod v České republice.

PROČ JSME HO POZVALI

V Německu je známý „trojlístek“ ostřílených podnikatelů: Werner, Rehn a Gutberlet. Götz W. Werner je majitelem známé sítě „dm drogerie markt“, Götz Rehn podnikatelem s biopotravinami pod značkou Alnatura a námi pozvaný Wolfgang Gutberlet majitelem rodinného podniku „tegut…“ Všechny tři spojuje společná filosofie: anthroposofie. V jejich podnikání pak: sociální trojčlennost, která má nejširší uplatnění v Německu. Gutberlet svým životem a přístupem k podnikání, stejně jako Werner a Rehn, dokazuje, že jeho ideály a pojetí trojčlennosti jsou plně funkční a konkurence schopné. Dokonce se ukazuje, že svým etickým přístupem, produkty jako bio potravinami či ekologicky šetrnými produkty předběhly dobu. Chceme vám představit někoho, kdo sdílí naši filosofii a zároveň je uznávaným mistrem ve svém oboru.