« Zpět na přehled řečníků

Chceme vám představit lidi, plné zkušeností a schopné vás inspirovat. Vybrali jsme profesionály s bohatými zkušenostmi z praxe a ne méně zkušené odborníky na daná témata do panelových diskusí. To, o čem možná sníte, je nejenom možné ale řada lidí už to ve svých firmách zažívá.

Naďa Johanisová

Zdravice

Rozhovor

Naďa Johanisová - Trast pro ekonomiku a společnost

Ekologická ekonomka, environmentalistka a vysokoškolská pedagožka. V 70. letech působila v TISu (Svaz pro ochranu přírody a krajiny), po jeho zákazu režimem pak v ČSOP (Českém svazu ochránců přírody), v 90. letech spoluzaložila a vedla českobudějovické ekologické informační středisko Rosa. Zásadní vliv na její profesní vývoj měl třítýdenní pobyt v anglické Schumacher College v roce 1993, díky které se ponořila do studia vztahů mezi ekologickou krizí a ekonomií. Od roku 2008 působí jako odborná asistentka na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde přednáší ekologickou ekonomii. V roce 2005 se stala spoluzakladatelkou Trastu pro ekonomiku a společnost, kde působí jako vedoucí programu Lokální, etické a demokratické ekonomiky. Dlouhodobě se zajímá o kritické přístupy k ekonomii středního proudu a o alternativy v oblasti podnikání, které jsou příznivější životnímu prostředí, jako je sociální podnikání a autentická družstva.  Jako popularizátorka je známa ze společensko-ekologického časopisu Sedmá generace či z mediálního družstva Kulturní noviny. Do češtiny přeložila knihy Malé je milé aneb Ekonomie, která by počítala i s člověkem od alternativního ekonoma Ernsta Friedricha Schumachera či Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952 od meziválečného politika a družstevníka Ladislava Karla Feierabenda. Je autorkou knihy Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem, v roce 2013 jí ve volarském nakladatelství Stehlík vychází nová knížka: Ekonomičtí disidenti: kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení.  

PROČ JSME JI POZVALI

Naďa Johanisová se přes více než 40 let poctivě věnuje vztahům mezi člověkem a přírodou a už přes 20 let na úrovni univerzitního prostředí obohacuje ekonomiku o ekologické a sociální aspekty. Jak samá říká: „seznámila jsem se s oblastí, kterou pro nedostatek lepšího názvu nazývám ekologickou ekonomií: jde o přemýšlení nad ekonomickými kořeny environmentální krize i možnými řešeními.“ Ekonomika a byznys nejsou jenom čísla, růst, zisk a produkty, ale také ohleduplnost sociální a ekologická. Tato ohleduplnost není nezbytně ztrátová a zpomalující. Lze z ní udělat svoji přednost a zejména zhodnotit její klady.