« Zpět na přehled řečníků

Chceme vám představit lidi, plné zkušeností a schopné vás inspirovat. Vybrali jsme profesionály s bohatými zkušenostmi z praxe a ne méně zkušené odborníky na daná témata do panelových diskusí. To, o čem možná sníte, je nejenom možné ale řada lidí už to ve svých firmách zažívá.

Milan Nakonečný

Zdravice

Rozhovor

Milan Nakonečný - Jihočeská univerzita

Český psycholog, historik a vysokoškolský pedagog. Před normalizací působil jako vysokoškolský pedagog, poté jako psycholog a pedagog. Od roku 1990 vedl na Filosofické fakultě UK Katedru andragogiky a personálního řízení. Nyní vyučuje na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Známý je jako autor řady vysokoškolských učebnic (Úvod do psychologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie atd.), odborných knih a článků z oblasti psychologie. V několika publikacích se věnoval magii a hermetismu. Ve své zatím poslední práci se věnuje politické psychologii.

PROČ JSME HO POZVALI

Milan Nakonečný je další vysoce uznávanou osobností ve svém oboru. Jako znalec andragogiky a zkušený psycholog je schopný velice kritického úsudku. Jeho mnohaleté zkušenosti v motivaci chování různých profesí chceme využít v panelové diskusi ohledně firemního práva, etických kodexů a nastavení pravidel fungování ve firmě.