Řečníci

Chceme vám představit lidi, plné zkušeností a schopné vás inspirovat. Vybrali jsme profesionály s bohatými zkušenostmi z praxe a ne méně zkušené odborníky na daná témata do panelových diskusí. To, o čem možná sníte, je nejenom možné ale řada lidí už to ve svých firmách zažívá.

Wolfgang Gutberlet

Wolfgang Gutberlet - tegut...

Wolfgang Gutberlet je německý podnikatel, který v letech 1973 až 2009 jako výkonný ředitel vedl rodinný podnik „tegut…“, který dneska patří mezi nejúspěšnější potravinářské řetězce v Německu. V roce 2012 vlastnil Tegut kolem 280 prodejen ve čtyřech spolkových zemích a zaměstnával přes 5 200 lidí. V roce 2011 dosahoval obrat Tegutu 1,16 miliardy eur. Patří mezi průkopníky prodejců biopotravin, které nabízí od roku 1982. Dneska prodává přes 3000 druhů biopotravin, které tvoří zhruba 25% jeho obratu. V roce 2005 byl zvolen „Ekomanažerem roku“ (tuto cenu uděluje německý hospodářský magazín Capital a mezinárodní environmentální organizace WWF) a v roce 2007 získal mezinárodní ocenění „Podnikatel roku“ (cena založena agenturou Ernst&Young se uděluje v 50 zemích světa). Za strategii trvale udržitelného rozvoje mu byla v roce 2008 udělena německá „Cena pro trvale udržitelný rozvoj.“ V roce 2008 mu byl udělen „Kříž za zásluhy Spolkové republiky Německo" za podíl na rozvoji a vytvoření pracovních míst a na zvýšení kvality potravin. Wolfgang Gutberlet má pět dětí a jeho syn Thomas v roce 2009 převzal vedení společnosti jako již třetí generace této rodiny. Gutberlet se zaměřuje na rozvoj produkce v oblasti biopotravin a na téma kvality potravin. Zvláštní zájem věnuje iniciativám v oblasti vzdělávání. Od března 2013 je Wolfgang Gutberlet předsedou dozorčí rady W-E-G Stiftung & Co. KG. K nadaci W-E-G patří mimo jiné masné závody a pekárny, poradenství pro řízení kvality a výzkum v oblasti potravinářství. Součástí W-E-G je rovněž zemědělský závod v České republice.

PROČ JSME HO POZVALI

V Německu je známý „trojlístek“ ostřílených podnikatelů: Werner, Rehn a Gutberlet. Götz W. Werner je majitelem známé sítě „dm drogerie markt“, Götz Rehn podnikatelem s biopotravinami pod značkou Alnatura a námi pozvaný Wolfgang Gutberlet majitelem rodinného podniku „tegut…“ Všechny tři spojuje společná filosofie: anthroposofie. V jejich podnikání pak: sociální trojčlennost, která má nejširší uplatnění v Německu. Gutberlet svým životem a přístupem k podnikání, stejně jako Werner a Rehn, dokazuje, že jeho ideály a pojetí trojčlennosti jsou plně funkční a konkurence schopné. Dokonce se ukazuje, že svým etickým přístupem, produkty jako bio potravinami či ekologicky šetrnými produkty předběhly dobu. Chceme vám představit někoho, kdo sdílí naši filosofii a zároveň je uznávaným mistrem ve svém oboru.

Jiří Jabůrek

Zdravice

Rozhovor

Jiří Jabůrek - Barum Continental

Narodil se do rodiny úzce spjaté s firmou Baťa, když Jirkův dědeček byl od roku 1915 blízký spolupracovník Tomáše Bati, otec pak členem a předsedou klubu Absolventů Baťovy školy práce. Od roku 1968 pracoval v otrokovické pneumatikárně a mezi lety 1990 a 2012 působil ve vedení firmy Barum Continental Otrokovice jako ředitel kvality, od roku 1993 do 2000 jako ředitel výroby. V těchto funkcích bylo jeho úkolem změnit podnik na firmu „světové úrovně“, což se podařilo zejména díky realizaci některých myšlenek sociální trojčlennosti. Přeměna podniku spočívala například ve změně podnikové kultury, zavedení týmové práce, nového mzdového systému týmového odměňování a řady dalších věcí, které dávají spolupracovníkům přiměřené vyvažování osobní svobody a osobní zodpovědnosti, kreativity a disciplíny. Úspěšné metody pak mezi léty 2000 a 2007 jezdil učit do sesterských podniků koncernu v jiných zemích: Malajsie, Mexiko, Rumunsko, Rusko, Vietnam a Čína. Do roku 2012 pak působil jako asistent generálního ředitele v Otrokovicích se zodpovědností za systémy zlepšování a strategické projekty. Dneska je Barum Continental se svými dceřinnými závody největší pneumatikárnou na světě s nejnáročnějšími výrobky, má přes 4500 zaměstnanců, stabilní zisk kolem 9 miliard ročně a patří k podnikům s nejvyššími dělnickými platy v České republice. V současnosti je Jiří Jabůrek dále činný jako odborný lektor a kouč, jako otec šesti dětí a dědeček osmi vnoučat.

PROČ JSME HO POZVALI

Pro příklady nemusíme chodit daleko. Když Jiří Jabůrek v roce 1990 nastupoval do výrobního závodu Barum Otrokovice, rozhodnul se, že se ve svých manažerských pozicích uplatní načerpané znalosti o sociální trojčlennosti. Hledání konkrétních podob aplikace sociální trojčlennosti mu během více než 20 let praxe daly za pravdu a pomohly tak českou pobočku Barum Continental Otrokovice vynést na špičku nadnárodního koncernu a mezi světové pneumatikárny. Jak hledat vlastní řešení problémů i v provozu velkých podniků? Na to se zeptáme Jiřího Jabůrka.

Ulrich Rösch

Ulrich Rösch - Textildesign & Werkkunst GmbH

Majitel rodinného podniku Textildesign & Werkkunst GmbH, v němž se od roku 1980 věnuje obchodu s bavlnou na bázi fair trade. Bavlna je pěstována v režimu biodynamického zemědělství v Indii. Jako sociální vědec působil mezi lety 1999 a 2011 ve Svobodné vysoké škole v Dornachu a začínal v roce 1973 ve Svobodném institutu pro výzkum sociálních otázek v Achbergu, kde spolupracoval s Josephem Beuysem či Otou Šikem. Tento ústav spoluzakládal po srpnu 1968 Ota Šik, který do té doby odpovídal za ekonomické reformy v Československu. Pro Ulricha a část jeho generace bylo pražské jaro velkou nadějí uskutečnění třetí cesty ve vývoji Evropy. V roce 1976 zakládal Svobodnou waldorfskou školu Wangen na jihu Německa, kde byl sedm let jako pedagog. Dneska se zabývá novými formami ekonomiky a sociálních vztahů. Publikuje na témata pojmů peněz a kapitálů, oddělení práce od příjmu či na téma základního příjmu. Je dlouholetým spolupracovníkem Götze W. Wernera, majitele sítě dm drogerie markt, a Götze Rehna, podnikatele s biopotravinami pod značkou Alnatura.

PROČ JSME HO POZVALI

Ulrich Rösch je spíše teoretik, který se sociální trojčlennosti věnuje na akademické úrovni již přes 40 let. Zároveň však podniká a již přes 30 let obchoduje s bavlnou na bázi fair trade. S Českou republikou ho pojí osobní vztah podobně jako celou řadu jeho vrstevníků. Nadšeně pozoroval dění pražského jara s nadějí, že se zde rodí třetí cesta mezi západem a východem. Později spolupracoval v Achbergu s českým ekonomem a strůjcem ekonomických reforem Otou Šikem a od roku 1989 v Praze pravidelně přednáší. Od Ulricha mimo jiné čekáme porovnání českých a evropských možností – v čem opravdu pokulháváme a na čem můžeme naopak stavět?

Anežka Janátová

Zdravice

Rozhovor

Anežka Janátová - Akademie sociálního umění Tabor

Psycholožka s praxí několika desítek let. Věnuje se pedagogické a psychoterapeutické činnosti, přednáškám a vedení mezinárodních sympozií. Je autorkou řady divadelních her, textů k písním, překladatelkou a všestrannou osobností v uměleckém slova smyslu. Působila dlouhou dobu ve výzkumu, v pedagogicko-psychologické poradně, šest let jako psycholožka v Jedličkově ústavu a poté rok a půl jako jeho ředitelka. Má za sebou dlouhodobé zahraniční praxe a je činná v řadě Evropských organizací pro výchovu a vzdělávání: Council for Curative Education and Social Therapy v Dornachu, Curative Education and Social Therapy in Europe – Network a European Co-operation in Anthroposofical Curative Education and Social Therapy. V roce 1992 založila „Spolek pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v ČR“, v němž se dneska sdružuje osm chráněných dílen, které pracují na nových principech spolupráce ve svobodném podniku za spoluúčasti tzv. postižených lidí. Vytvořila koncepci Ateliéru léčebné pedagogiky a sociální terapie při Institutu pedagogiky volného času, který vedla do roku 1997. Poté založila Akademii sociálního umění Tabor, jejíž je dodnes reprezentantkou. Iniciovala vznik Nadace Tabor a založila Sociálně terapeutické centrum Tabor v Nové Vsi nad Popelkou, jehož součástí je i biodynamické zemědělství. Je konzultantkou chráněných dílen a spolupracuje s waldorfskými školami v ČR. Také je předsedkyní Anthroposofické společnosti v České republice. Věnuje se zejména biografické práci, neboť životní příběhy lidí se denně setkávají na pracovišti i ve společnosti. V Akademii TABOR vyučuje řadu předmětů, z nichž hlavní je Člověk jako tvůrce vlastního osudu.

PROČ JSME JI POZVALI

Kdo poznal Anežku, mohl vidět ženu se svéráznou filosofií, kterou dokáže realizovat. Její pedagogická činnost je novou iniciativou v dnešním školství. Díky její psychoterapeutické a poradenské činnosti nachází řešení osobních, společenských či firemních problémů. Protože při proměně firmy je práce psychologa jednou z nejpodstatnějších rolí, vybrali jsme si zkušenou ženu, která je schopna ideje uskutečňovat.

Jaroslav Dušek

Jaroslav Dušek

Filmový a divadelní herec, známý pódiový improvizátor, moderátor nejen Českých lvů. Nezapomenutelná postava filmů Pelíšky, Pupendo nebo Musíme si pomáhat. Představitel i propagátor moderního duchovního života. Spoluzakladatel divadla Vizita, který je od roku 2005 činný v divadle Na Lávce a od roku 2010 v Divadle Kampa. Známá jsou jeho vyprodaná představení „Čtyři dohody“ a „Pátá dohoda“ inspirované toltéckou moudrostí z knih Dona Miguela Ruize, které již roky oslovují tisíce diváků hledajících živou a praktickou spiritualitu. V roli moderátora propojí program celého dne. Také by se dal označit jako inspirátor. Na konferenci vás v roli moderátora provede programem celého dne.

PROČ JSME HO POZVALI

Jaroslav Dušek je člověk, který se v posledních letech svými aktivitami přibližuje nebývale blízko našim cílům. Jeho komplexní a živá filosofie, která často působí svérázně, je nám sympatická. Často používá jenom odlišné pojmy, jako např. „světelné peníze.“ Dušek je zároveň profesionál, který propojí napěchovaný program: od dopoledních přednášek k odpoledním panelovým diskusím. Chceme si vyslechnout řadu řečníků, každá minuta je drahá. Jarda je ale dostatečně bdělý na to, abychom neztratily ani vteřinu. Nad to v sobě skrývá mistra slova se schopností jasně vystihnout danou věc. Nemluvě pak o bravurní schopnosti rozesmát. Hledali jsme silného partnera pro naše hosty. Jaroslav Dušek není „jen“ moderátor, ale plnohodnotnou součástí konference.

Tomáš Hajzler

Rozhovor

Tomáš Hajzler - Peoplecomm

První zkušenosti čerpal na různých manažerských postech tří nadnárodních korporací a při podnikání ve vlastních firmách. Od roku 2002 se věnuje činnosti v Peoplecommu, kde chce lidem přiblížit principy svobody v práci. Od roku 2007 píše blog o širších souvislostech svobodného vedení sebe sama, lidí a firem.“ Založil nakladatelství Peoplecomm, vede vlastní kurzy, workshopy a semináře. Coby „myšlenkový architekt“ spoluorganizoval dva ročníky konference Svoboda naživo v roce 2011 na téma „svoboda v práci“ a v roce 2012 „Práce, škola a společnost.“ V roce 2013 mu vyšla kniha Peníze nebo život.

PROČ JSME HO POZVALI

Tomáš Hajzler v České republice odstartoval hnutí svobody v práci a svobodných firem. Svými konferencemi Svoboda NaŽivo inspiroval celou řadu lidí, což se mu i nadále daří díky jeho publikační činnosti. Členům našeho týmu a organizátorům konference Svobodná firma ochotně podal pomocnou ruku. Zároveň je ale člověkem s jasnou vizí o podnikání, jež je vysoce efektivní, nechávající dostatek prostoru pro realizaci zúčastněných lidí. Tomáš ví, jak by měla vypadat svobodná firma. Zároveň ví, co a jak změnit. Tyto schopnosti potřebuje nejen česká podnikatelská kultura, ale i naše panelová diskuse.  

Táňa Fischerová

Zdravice

Rozhovor

Táňa Fischerová - Klíčové hnutí

Jako divadelní herečka působila např. v Činoherním klubu a jako filmová herečka se podílela na tzv. československé nové vlně. V důsledku normalizace a své svobodomyslné povahy působí od roku 1977 jako herečka ve svobodném povolání. Po roce 1989 se její činnost dělí mezi herectví a společenské aktivity. Moderátorka charitativních koncertů, patronka a členka ekologických (Hnutí DUHA, STUŽ)  či společensky prospěšných organizací (Amnesty International, Remedium). Angažuje se v řadě neziskových, charitativních a občanských aktivitách. Ve volebním období 2002 až 2006 byla poslankyní parlamentu ČR. V roce 2008 se stala spoluzakladatelkou Klíčového hnutí, které má jako politické hnutí ambici kandidovat v příštích volbách do parlamentu ČR. V roce 2013 byla v prvním kole přímé volby kandidátkou na prezidentku České republiky. Od roku 2013 je předsedkyní Českého helsinského výboru. V roce 2012 jí vyšla kniha rozhovorů s Radomilem Hradilem Láska nevládne, láska tvoří s podtitulem Hledání cest k proměně společnosti. V minulosti pak kniha rozhovorů s Danielou Brůhovou Nežít jen pro sebe, anebo povídkové knihy Lydiiny dveře a Bílý den.

PROČ JSME JI POZVALI

Je málo osobností, které prošly politickým prostředím a zůstaly nepošpiněné. Táňa patří mezi ně. Je nositelkou ideí, které jsou řešením aktuální společenské, hospodářské a politické krize. Líbí se nám, že dokáže ze své původní profese – umělkyně – čerpat sílu jak pro sociální entuziasmus, tak pro kreativní řešení problémů. Dlouhá léta se věnuje studiu sociální trojčlennosti, na které také postavila Klíčové hnutí. Její názory jsou v poslední době stále více vyhledávány a lidé je začínají vnímat ne jako alternativu, ale jako reálné řešení společenských problémů. Proto chceme, aby byla součástí panelové diskuse.

Milan Nakonečný

Zdravice

Rozhovor

Milan Nakonečný - Jihočeská univerzita

Český psycholog, historik a vysokoškolský pedagog. Před normalizací působil jako vysokoškolský pedagog, poté jako psycholog a pedagog. Od roku 1990 vedl na Filosofické fakultě UK Katedru andragogiky a personálního řízení. Nyní vyučuje na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Známý je jako autor řady vysokoškolských učebnic (Úvod do psychologie, Psychologie osobnosti, Sociální psychologie atd.), odborných knih a článků z oblasti psychologie. V několika publikacích se věnoval magii a hermetismu. Ve své zatím poslední práci se věnuje politické psychologii.

PROČ JSME HO POZVALI

Milan Nakonečný je další vysoce uznávanou osobností ve svém oboru. Jako znalec andragogiky a zkušený psycholog je schopný velice kritického úsudku. Jeho mnohaleté zkušenosti v motivaci chování různých profesí chceme využít v panelové diskusi ohledně firemního práva, etických kodexů a nastavení pravidel fungování ve firmě.

Naďa Johanisová

Zdravice

Rozhovor

Naďa Johanisová - Trast pro ekonomiku a společnost

Ekologická ekonomka, environmentalistka a vysokoškolská pedagožka. V 70. letech působila v TISu (Svaz pro ochranu přírody a krajiny), po jeho zákazu režimem pak v ČSOP (Českém svazu ochránců přírody), v 90. letech spoluzaložila a vedla českobudějovické ekologické informační středisko Rosa. Zásadní vliv na její profesní vývoj měl třítýdenní pobyt v anglické Schumacher College v roce 1993, díky které se ponořila do studia vztahů mezi ekologickou krizí a ekonomií. Od roku 2008 působí jako odborná asistentka na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde přednáší ekologickou ekonomii. V roce 2005 se stala spoluzakladatelkou Trastu pro ekonomiku a společnost, kde působí jako vedoucí programu Lokální, etické a demokratické ekonomiky. Dlouhodobě se zajímá o kritické přístupy k ekonomii středního proudu a o alternativy v oblasti podnikání, které jsou příznivější životnímu prostředí, jako je sociální podnikání a autentická družstva.  Jako popularizátorka je známa ze společensko-ekologického časopisu Sedmá generace či z mediálního družstva Kulturní noviny. Do češtiny přeložila knihy Malé je milé aneb Ekonomie, která by počítala i s člověkem od alternativního ekonoma Ernsta Friedricha Schumachera či Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952 od meziválečného politika a družstevníka Ladislava Karla Feierabenda. Je autorkou knihy Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem, v roce 2013 jí ve volarském nakladatelství Stehlík vychází nová knížka: Ekonomičtí disidenti: kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení.  

PROČ JSME JI POZVALI

Naďa Johanisová se přes více než 40 let poctivě věnuje vztahům mezi člověkem a přírodou a už přes 20 let na úrovni univerzitního prostředí obohacuje ekonomiku o ekologické a sociální aspekty. Jak samá říká: „seznámila jsem se s oblastí, kterou pro nedostatek lepšího názvu nazývám ekologickou ekonomií: jde o přemýšlení nad ekonomickými kořeny environmentální krize i možnými řešeními.“ Ekonomika a byznys nejsou jenom čísla, růst, zisk a produkty, ale také ohleduplnost sociální a ekologická. Tato ohleduplnost není nezbytně ztrátová a zpomalující. Lze z ní udělat svoji přednost a zejména zhodnotit její klady.

Ilona Švihlíková

Zdravice

Rozhovor

Ilona Švihlíková - Alternativa Zdola

Česká ekonomka, docentka a vysokoškolská pedagožka. Jako ekonomka kritizuje globalizaci světové ekonomiky, mezinárodní měnový fond či dosavadní českou politickou situaci. Působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze jako vedoucí Katedry politologie a společenských věd. Mezi její témata patří mezinárodní ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace a obecné souvislosti mezi ekonomikou a politikou, zvláště daňová problematika. Jako koordinátorka občanské iniciativy Alternativa Zdola se snaží podporovat komunitní hnutí v ČR. Je mluvčím Spojenectví práce a solidarity (SPaS), zaměřené na hledání cesty z hospodářského a sociálního rozvratu k společnosti založené na solidaritě a odpovědnosti. Publikuje v Britských listech či v Deníku Referendum.  Je autorkou knihy Globalizace a krize.

PROČ JSME JI POZVALI

Rozhodli jsme se konferenci zaměřit více do oblasti ekonomiky a podnikání. Právem jsme hledali vysokoškolsky fundovaného člověka a zároveň s dostatečně komplexní osobností, aby měl silný přesah do sociální oblasti. Přitom ale dokázal být v diskusi silným partnerem pro naše řečníky – podnikatele. Vidíme ekonomiku či podnikatelskou sféru jako jednu oblast lidské činnosti, která by neměla nadřazovat své zájmy na lidská práva, nad kulturu, školství a jiné svobodné oblasti. Ilona Švihlíková má v tomto směru velmi bystrý a kritický úsudek.

Gaudenz Assenza

Zdravice

Rozhovor

Gaudenz Assenza - University for the Future Initiative

Vysokoškolský pedagog v oborech společenských věd na českých i mezinárodních univerzitách, jako např. King’s College London, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Instituto de Empresa Madrid, Valdosta State University. Magisterský titul získal na Harvard University, doktorát absolvoval na University of Oxford a docenturu na VŠE Praha. Má přes 15 let mezinárodních pracovních zkušeností ve vědeckém výzkumu, vzdělávání a řízení projektů. Od roku 1999 realizoval sedm projektových grantů Evropské unie, norské Rady pro výzkum či UN Foundation. V letech 1994 až 2002 působil jako výzkumný pracovník a projektový manažer ve Fridtjof Nansen Institute (Norsko). Další pracovní zkušenosti má např. z působení ve společnosti Philips v Německu a Indii nebo ve World Bank Group v USA. V oblasti vzdělávání se snaží o implementování holistického přístupu, o propojení teorie s praxí a sloučení vědeckých disciplín jako jsou filosofie, sociologie, politologie, psychologie, biologie a další obory přírodních, sociálních a humanitních věd. Jeho cílem je přeorientovat chápání „úspěchu“ z povrchního zaměření na peníze a status na hlubší cíle spojené se seberozvojem, celostním myšlením a na hodnotné přispívání rozvoji společnosti a planety. Spolu s mezinárodním týmem pracuje na rozvoji a realizaci nových organizací orientovaných na ekologickou udržitelnost, rozvoj etických a sociálních hodnot a rozvoj vyššího lidského potenciálu. V současné době vede iniciativu University for the Future Initiative.

PROČ JSME HO POZVALI
Přehled o evropském vysokém školství, znalost českého prostředí a zároveň schopnost realizovat své projekty a dotáhnout je do konce. To jsou důvody, proč jsme si pozvali Gaudenze Assenzu. Tak jako považujeme Tomáše Hajzlera za vizionáře v oblasti podnikání, tak je Gaudenz Assenza vizionář univerzitního vzdělávání. Oba dva jsou zároveň praktici a dokážou svoje vize zdárně realizovat. Jak vypadá kultura a vzdělávání budoucnosti či školení zaměstnanců v 21. století? To jsou otázky, které si musíme klást, abychom se posunuli dál. Gaudenz Assenza je v této oblasti jako doma a nabízí velmi zajímavá řešení.

Vysokoškolský pedagog v oborech společenských věd na českých i mezinárodních univerzitách, jako např. King’s College London, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Instituto de Empresa Madrid, Valdosta State University. Magisterský titul získal na Harvard University, doktorát absolvoval na University of Oxford a docenturu na VŠE Praha. Má přes 15 let mezinárodních pracovních zkušeností ve vědeckém výzkumu, vzdělávání a řízení projektů. Od roku 1999 realizoval sedm projektových grantů Evropské unie, norské Rady pro výzkum či UN Foundation. V letech 1994 až 2002 působil jako výzkumný pracovník a projektový manažer ve Fridtjof Nansen Institute (Norsko). Další pracovní zkušenosti má např. z působení ve společnosti Philips v Německu a Indii nebo ve World Bank Group v USA. V oblasti vzdělávání se snaží o implementování holistického přístupu, o propojení teorie s praxí a sloučení vědeckých disciplín jako jsou filosofie, sociologie, politologie, psychologie, biologie a další obory přírodních, sociálních a humanitních věd. Jeho cílem je přeorientovat chápání „úspěchu“ z povrchního zaměření na peníze a status na hlubší cíle spojené se seberozvojem, celostním myšlením a na hodnotné přispívání rozvoji společnosti a planety. Spolu s mezinárodním týmem pracuje na rozvoji a realizaci nových organizací orientovaných na ekologickou udržitelnost, rozvoj etických a sociálních hodnot a rozvoj vyššího lidského potenciálu. V současné době vede iniciativu University for the Future Initiative.

Peter Živý

Zdravice

Peter Živý - Intuitivní pedagogika

Peter Živý studuje intuitivní pedagogiku v Německu a ve Švédsku. Tento pedagogický systém byl rozpracován ve švédské škole Solvik (Solvikskolan). Zároveň je lektorem intuitivní pedagogiky: přednáší, vede semináře a workshopy. Často jej uvidíte na oblíbených popularizačních „ochutnávkách“ intuitivních her v rámci různých festivalů a konferencí, anebo na zážitkových setkáních pro děti, pedagogy nebo širší veřejnost. Ve své činnosti vnímá děti jako svobodné a dokonalé bytosti, kterým není potřeba něco vnucovat, ale intuitivně podporovat rozvoj jejich osobností. Petrovým záměrem je vytvořit nové školy příznivé pro děti současnosti.

PROČ JSME HO POZVALI

Peter skutečně umí dostát svému jménu: chceme mu svěřit jednu zážitkovou část z programu konference. Přednášky a diskusní panely naši pozornost mohou zavést příliš jednostranně a brzy unavit. V ten správný okamžik se proto uvolníme, dosavadní program zažijeme umělecky a prohloubíme naše vnímání pro následující program. Budeme si chvíli hrát, a to ať už slovem, anebo skutečně pomocí některé z intuitivních her s Petrem Živým.

Gabriel Lachmann

Gabriel Lachmann - Utopia o.z.

V roce 1999 spoluzakládal a působil jako výkonný ředitel softwarové společnosti Elline s.r.o., která se věnovala dodávkám internetových portálů, bankovních či burzovních systémů. O čtyři roky později koordinoval fúzi společnosti Elline a Euromove, ze které vzešla společnost EEA s.r.o., ve které od roku 2003 do roku 2013 působil jako obchodní ředitel. Jako spoluzakladatel občanského sdružení Utopia stál u zrodu organizace, která se snaží přinášet systémové alternativy. Je členem Společnosti pre otvorené informačné technológie, která má za cíl propagaci používání otevřených technologií a zasahuje do tvorby slovenské legislativy v oblasti informčních technologií. Ve svých přednáškách se zaměřuje na možnosti otevřené veřejné správy prostřednictvím zveřejňování informací, transparentnosti veřejné správy pro občany, propagaci zaměstnaneckých forem vlastnictví podniků - družstev - a zavádění participativní demokracie na úrovni městské samosrpávy.

PROČ JSME HO POZVALI

V dnešním atomizovaném světe se majitelé i zaměstnanci firem identifikují v přesně vymezených rolích (zaměstnanci, rodiče, občané, voliči atd.) bez možnosti najít rozumný a všeobecně akceptovatelný průnik mezi oddělenými sférami společnosti. Gabriel Lachmann se věnuje možnostem organizování občanské participace ve strukturách, které otevrírají prostor pro transparentní zapojení se jednotlivců do ovliňování širších kontextů formujících občanské, právní a ekonomické prostředí ve společnosti. V panelové diskusi se od Gabriela Lachmanna dozvíme víc o možnostech participativní demokracie ve formování právního prostředí ve firmách, městských samosprávách i v legislativním procesu státu.

Daniel Bezányi

Rozhovor

Daniel Bezányi - Akademie sociálního umění TABOR

Podniká od počátku 90. let a postupně působil na různých manažerských pozicích v komerční oblasti. Od roku 2000 se pohyboval ve společnostech skupiny Magic Seven nabízejících služby v oblasti reklamy, marketingu a vývoje software (iMagic). Zde byl zodpovědný za ekonomickou stabilitu společností, řízení obchodních vztahů se zákazníky, řízení klíčových projektů a vzdělávání zaměstnanců v oblasti projektového managementu a dopadu jejich působení v rámci realizace projektů na ekonomickou situaci podniku. Ve veškerých zmiňovaných oblastech působil jako inovátor, který dokázal tyto inovace nejen navrhovat, ale společně s týmem spolupracovníků i zavádět. Po asi deseti letech v tomto oboru inicioval vznik sdružení podnikatelů Ready2Business a společnosti Ready2Experience. Díky manažerské práci se postupně dostal k makroekonomickým, politickým a kulturním otázkám, které ho postupně vedly k filosofickým a obecně lidským tématům. Od roku 2009 je současně manažerem i lektorem Akademie sociálního umění TABOR, která usiluje o rozvíjení individuálního myšlení a tvůrčího potenciálu v člověku s akcentem na etický aspekt. Od roku 2006 je členem nadační rady Nadace Tábor, která podporuje obecně prospěšné a vzdělávací projekty v oblasti léčebné pedagogiky. Zároveň studuje obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Jako lektor vedl kurzy Etická ekonomika a Politika, ekonomika a kultura v rámci The School for Transformative Leadership na Univerzitě Palackého v Olomouci.

PROČ JSME HO POZVALI

Daniel se jako podnikatel a inovátor bravurně pohybuje v byznysu a zároveň v neziskové sféře. Důvěrně zná řízení podniků zevnitř z denního provozu. Jeho názory a postřehy ale svědčí o hlubším vhledu a hledání nových cest postavených na zdravých procesech, které jsou přítomné v obou sférách komerčního i neziskového sektoru. Dneska začínáme být všichni unaveni ze dravého a bezhlavého přístupu, který se často zaměřuje na detail bez ohledu na celek. U Dana je ale pozoruhodná jeho filosofie a hodnoty, z nichž vždycky vychází a nachází řešení „na míru“. Jeho praktické zkušenosti posílené lektorskou činností budou v panelové diskusi jistě inspirací.

Erich Šašinka

Erich Šašinka - EEA

Po absolvování vysoké školy v oboru teoretické kybernetiky, matematické informatiky a teorie systpémů působil na Katedře teoretické kybernetiky a matematické informatiky v Bratislavě. Posledních dvacet let zastává funkci výkonného a v současnosti finančního ředitele softwarové firmy EEA. Ta se dneska specializuje na projekty s použitím nástrojů wikinomics či softwaru open source. Dosud vedl nebo se účastnil více výzkumných vývojových projektů v oblasti informačních technologií. Aktivně působí i v oblasti základního vzdělávání a v roce 2001 byl spoluzakladatelem soukromé waldorfské školy, později i školky, v Bratislavě. V posledním roce vedl kurz Politika, ekonomika, kultura: nové myšlení pro nový svět v rámci The School for Transformative Leadership na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je předsedou Slovenskej anthropozofickej společnosti.

PROČ JSME HO POZVALI

U Ericha se nám líbí odhodlání, s jakým podniká v oblasti softwaru, kdy staví na hodnotách jako jsou sdílení informací, sdílení know-how či otevřenost v komunikaci. V profesním i osobním životě se snaží o hledání vědeckých aspektů v duchovně-kulturních otázkách. Těšíme se, ž v panelové diskusi obohatí svou zkušeností z praxe a schopností precizně formulovat problémy.

Martin Láník

Zdravice

Rozhovor

Martin Láník - Láník a partneři, advokátní kancelář

Právník působící v advokátní kanceláři Láník a partneři již od roku 1999. V druhé polovině 90. let minulého století působil v představenstvech a dozorčích radách významných českých finančních, průmyslových a obchodních společností. Svého času byl členem představenstva ČP Invest a.s., Investiční společnosti České pojišťovny, členem představenstva obchodního domu KOTVA a.s. nebo Unie investičních společností ČR (dneska AKAT ČR). Statutárním orgánem byl např. v tehdejším Chemopetrolu a.s. Martin Láník je všestranný právník s přesahem do všech oborů práva. Zejména se zabývá občanským právem s důrazem na otázky ochrany osobnosti, ochrany osobních údajů a autorských práv. V oblasti obchodního práva se věnuje zejména obchodním závazkovým vztahům a poradenstvím v oblasti korporátního práva.

PROČ JSME HO POZVALI

Pana Martina Láníka jsme pozvali jako pravníka, který se nespokojí jen s právní literou a paragrafy, ale hledá smysl ukrytý v právním problému a tento problém se snaží řešit v duchu naplnění pozitivního smyslu. Svou pozornost věnuje uvědomění si dopadu právních kroků na i na rovinu mezilidských vztahů. Sociální aspekt právních úkonů je pro něj tedy měřítkem jejich smysluplnosti. Tématem Marina Láníka na konferenci bude "svobodná firma a střety zájmů. Obzvláště se těšíme na jeho schopnost v  rámci podnikové praxe spojit ideální s právně možným.