PROGRAM 18. ŘÍJNA 2013

Program je již definitivní a zde si jej můžete stáhnout v přehledné podobě v pdf dokumentu. Pozvánka s podrobnostmi o konferenci je pak ke stažení zde.

15 ŘEČNÍKŮ, 4 PŘEDNÁŠKY A 4 DISKUSNÍ PANELY

Jak uvést do zdravých vzájemných vztahů různé protichůdné tendence, se kterými se při podnikání potkáváme. Živé příklady z praxe, které dlouhodobě fungují. Životní zkušenosti těch, kteří neřeší jen důsledky konfliktů, ale jsou zaměřeni k podstatě podnikových procesů. Zkušenosti, které pomohou orientovat se v nezdarech vlastního podniku. Návody, jak tvořivě nalézat nová řešení a nevzdávat se při tom základních lidských hodnot.

 • BYZNYS

  BYZNYS

  V oblasti Byznys se budeme zabývat ověřenými modely, které staví na způsobu spolupráce, jež přináší ekonomickou prosperitu a zajišťuje dlouhodobou udržitelnost podniku. Modely, které proměňují „konkurenční boj“ ve spolupráci prospěšnou všem stranám zúčastněných na hospodářském životě. Modely, které prospívají i širšímu okolí jako například rodinám zaměstnanců, regionu i přírodě.

 • FIREMNÍ KULTURA

  FIREMNÍ KULTURA

  Svobodný rozvoj individuálních schopností a tvůrčího potenciálu člověka. Hledání vloh jednotlivce a jeho uplatnění v týmové spolupráci. Vznik a sdílení firemních hodnot. Jak může firemní kultura a způsob vzdělávání podpořit inovativnost a připravenost podniku řešit výzvy doby, pro které neexistuje historická zkušenost. To jsou témata, kterým se budeme společně věnovat v této oblasti.

 • FIREMNÍ PRÁVO

  FIREMNÍ PRÁVO

  Každým dnem žijeme v existujících a neustále se proměňujících právních vztazích. A každým dnem si sami píšeme nové a nové zákony a určujeme si nepsaná i psaná „pravidla hry“. V oblasti Právo se budeme věnovat tomu, jak tyto pravidla hry společně vytvářet, ověřovat jejich správnost a v průběhu praxe je upravovat. Jak zajistit lidsky důstojný rovnoprávný vztah mezi rozdílnými individualitami.

REGISTRACE A SNÍDANĚ

Občerstvení pro Vás bude připraveno již od 8:00 a čas před zahájením můžete využít jako první příležitost k navázání nových kontaktů.

Při zaslání přihlášky na konferenci jsme vám dali možnost vyplnit o vás bližší informace včetně odkazů na sociální sítě a fotky. Je to právě z toho důvodu, aby krátký čas, který na sebe o přestávkách budeme mít, byl maximálně využit. Připravte se: den plný inspirace a zkušeností začíná!

ÚVOD

 • Jaroslav Dušek

  UMĚLECKÝ ÚVOD

  Jaroslav Dušek

  Slov si během celého dne užijeme více než dost, rozhodli jme se pro zahájení uměleckou formou, abychom se rychle dostali i k tomu, co se odehrává za slovy.

Jiří Jabůrek

 • Jiří Jabůrek

  Proč se v průmyslovém podniku zabývat svobodou a co to podniku přináší?

  Jiří Jabůrek (Barum Continental)

  Praktické poznatky, které si můžete hned zítra vyzkoušet a myšlenky, o kterých stojí za to přemýšlet: Úspěšný systém týmového a individuálního odměňování. Osobní zodpovědnost versus týmová spolupráce a týmová odměna. Individuální schopnosti uplatněné ve spolupráci podnikových týmů. Svoboda, kreativita a inovace versus disciplína a standard. Jak prosadit inovace a co potom. „Pohled za oponu“ běžných výrobních nesnází jako příležitost ke změně osobních hodnot i života podniku. Osmý druh plýtvání. Audit výrobního podniku z pohledu teorie trojčlennosti sociálního organismu.

  Úspěšné i neúspěšné příklady z životní praxe v podnicích v Čechách, Mexiku a Malajsii. Více info zde. Pokud máte otázku či téma, které Vás zajímá, pro Jiřího Jabůrka, určitě nás kontaktujte.

Wolfgang Gutberlet

 • Wolfgang Gutberlet

  „Spravedlivá cena“ a dlouhodobá udržitelnost podniku i dodavatelskoodběratelských vztahů

  Wolfgang Gutberlet (tegut...)

  Praktické zkušenosti s metodou a procesem utváření (vyjednávání) ceny. Poskytovatel služby či producent by rád prodal za co nejvyšší cenu, naopak obchodník či zákazník požaduje ceny co nejnižší. Jak úspěšně pracovat v období globalizace a spotřebitelského egoismu s těmito protichůdnými tendencemi. Jak při tom zajistit, aby mohly opakovaně vznikat kvalitní produkty a služby, které si zákazník může dovolit. A jak do procesu distribuce zboží a služeb ke koncovému spotřebiteli zapojit zprostředkovatele (obchodníky) tak, aby všichni zúčastnění vydělali.

  Jak to souvisí s firemní kulturou a firemní právem? Odvážné a praktické návody z životní praxe. Více info zde. Pokud máte otázku či téma, které Vás zajímá, pro Wolfganga Gutberleta, určitě nás kontaktujte. Přednáška bude tlumočena do češtiny.

PRVNÍ PŘESTÁVKA

Podstatným smyslem konference je spojení s novými lidmi, kteří se v podobném oboru či podobným způsobem snaží o to, co vy. Seznámit se osobně můžete i s odpoledními panelisty. Snažili jsme se udělat vám dostatek prostoru pro jiné příležitosti. Jdeme cestou kvality a k podstatě.

UMĚLECKO-PROŽITKOVÁ ČÁST

 • Jaroslav Dušek Peter Živý Jan Chromeček Mariana Wesley

  UMĚLECKO-PROŽITKOVÁ ČÁST

  Jaroslav Dušek, Peter Živý, Jan Chromeček, Mariana Wesley

  V průběhu našeho programu se posilníme v umělcko-prožitkové části. Konferenci jsme sice rozdělili do tří hlavních oblastí, ale všemi oblastmi se prolíná ještě čtvrtá esence: umění. Kreativita je podstatnou schopností lidí ve svobodné firmě.

Ulrich Rösch

 • Ulrich Rösch

  Svoboda a povinnost, aneb jak nastavit „zdravá pravidla hry“

  Ulrich Rösch (Textildesign & Werkkunst GmbH)

  Inspirující pohled podnikatele a sociálního vědce na možnosti řešení sociálních a pracovněprávních vztahů v podnikové praxi i občanských iniciativách. Co se stane s mojí svobodou v okamžiku, kdy přijmu nějaké smluvní podmínky. Jak nastavit a realizovat podniková pravidla tak, aby mohla vyniknout individualita jednotlivce a přitom nenarážela na svobodu druhých či zájmy týmu nebo firemní hodnoty. Nejčastější chyby vedoucí k narušování mezilidských vztahů.

  Praktické návody a principy, jak nastavovat a žít „zdravá pravidla hry“ v byznysu i v pracovních týmech, aby byl možný lidsky důstojný vztah člověka s člověkem. Více info zde. Pokud máte otázku či téma, které Vás zajímá, pro Ulricha Rösche, určitě nás kontaktujte. kontaktujte. Přednáška bude tlumočena do češtiny.

UMĚLECKO-PROŽITKOVÁ ČÁST

 • Jaroslav Dušek Peter Živý Jan Chromeček Mariana Wesley

  UMĚLECKO-PROŽITKOVÁ ČÁST

  Jaroslav Dušek, Peter Živý, Mariana Wesley

  V průběhu našeho programu se posilníme v umělcko-prožitkové části. Konferenci jsme sice rozdělili do tří hlavních oblastí, ale všemi oblastmi se prolíná ještě čtvrtá esence: umění. Kreativita je podstatnou schopností lidí ve svobodné firmě.

Anežka Janátová

 • Anežka Janátová

  Rozvoj svobodného tvůrčího potenciálu jednotlivce a spolupracujících týmů

  Anežka Janátová (Akademie sociálního umění Tabor)

  Psycholožka s praxí několika desítek let. Věnuje se pedagogické a psychoterapeutické činnosti, přednáškám a vedení mezinárodních sympozií. Působila v Jedličkově ústavu tři roky jako psycholožka a poté zároveň tři roky jako jeho ředitelka. Založila Spolek pro léčebnou pedagogiku, Akademii sociálního umění Tabor, Nadaci Tabor či Sociálně terapeutické centrum Tabor. Téma přednášky postupně ladíme a diskutujeme s přednášejícími. Více info zde. Pokud máte otázku či téma, které Vás zajímá, pro Anežku Janátovou, určitě nás kontaktujte.

PRVNÍ REFLEXE

 • Jaroslav Dušek

  DOPOLEDNÍ OHLÉDNUTÍ

  Jaroslav Dušek

  Slovy improvizátora Jaroslava Duška uzavřeme dopolední část přednášek hlavních hostů.

Druhá přestávka

Další přestávka, kterou můžete využít jak k jídlu, tak k dalším kontaktům. Ve foyer budou od rána umístěné tři tabule, kam můžete psát vaše otázky, témata a nápady ke třem odpolendím diskusním panelům. Chceme, aby se panelisté přesně věděli, co jejich posluchače zajímá a s jakými otázkami přišli.

UMĚLECKO-PROŽITKOVÁ ČÁST

 • Jaroslav Dušek Peter Živý Jan Chromeček Mariana Wesley

  UMĚLECKO-PROŽITKOVÁ ČÁST

  Jaroslav Dušek, Peter Živý, Mariana Wesley

  V průběhu našeho programu se posilníme v umělcko-prožitkové části. Konferenci jsme sice rozdělili do tří hlavních oblastí, ale všemi oblastmi se prolíná ještě čtvrtá esence: umění. Kreativita je podstatnou schopností lidí ve svobodné firmě.

PRVNÍ PANELOVÁ DISKUSE

 • PANELOVÁ DISKUSE: BYZNYS

  Moderátor: Jaroslav Dušek

  Panelisté: Wolfgang Gutberlet, Jiří Jabůrek, Naďa Johanisová, Ilona Švihlíková, Erich Šašinka

  Nejplodnější diskusi očekáváme v druhém panelu nad tématem byznys. Jako odborníka jsme si přizvali Tomáše Hajzlera, zkušeného podnikatele a „startéra“ hnutí svobody v práci v Česku. Další odbornice jsou ekonomky s velkým přesahem: Naďa Johanisová jako ekologická ekonomka a Ilona Švihlíková jako ekonomka hledající alternativy. Rádi bychom vycházeli z témat dopoledních řečníků: z dlouholetých zkušeností Wolfganga Gutberlta z tegut… a Jiřího Jabůrka z Barum Continental. Opět budou jádrem diskuse nad byznysem vaše myšlenky, podněty o otázky z tabule, kterou budete moct doplňovat během dne. Příspěvky Wolfganga Gutberleta budou tlumočeny do češtiny.

UMĚLECKO-PROŽITKOVÁ ČÁST

 • Jaroslav Dušek Peter Živý Jan Chromeček Mariana Wesley

  UMĚLECKO-PROŽITKOVÁ ČÁST

  Jaroslav Dušek, Peter Živý, Mariana Wesley

  V průběhu našeho programu se posilníme v umělcko-prožitkové části. Konferenci jsme sice rozdělili do tří hlavních oblastí, ale všemi oblastmi se prolíná ještě čtvrtá esence: umění. Kreativita je podstatnou schopností lidí ve svobodné firmě.

DRUHÁ PANELOVÁ DISKUSE

 • PANELOVÁ DISKUSE: PRÁVO

  Moderátor: Jaroslav Dušek

  Panelisté: Ulrich Rösch, Anežka Janátová, Táňa Fischerová, Gabriel Lachmann, Martin Láník

  Firemní kultura, byznys a třetí oblastí je právě firemní právo či firemní politika. Jak vlastně ve svobodné firmě konstituovat pravidla a firemní zákony, jak nastavit firemní hodnoty. Ve své firmě chceme určovat pravidla hry, ale zároveň chceme, aby byla hra motivující pro všechny hráče a abychom dokázali mít jasný a efektivní tah na branku. Příspěvky Ulricha Rösche budou tlumočeny do češtiny.

TŘETÍ PŘESTÁVKA

Poslední příležitost k osvěžení před tím, než začneme stoupat k vrcholu dnešního dne.

TŘETÍ PANELOVÁ DISKUSE

ZÁVĚREČNÁ REFLEXE

 • Jaroslav Dušek

  Jaroslav Dušek

  Jaroslav Dušek dostane slovo a pomyslně vystoupí na vrchol konferenčního dne, aby spojil v jeden celek jednotlivé oblasti byznysu, firemního kultury a politiky. Všichni jste přišli pro inspiraci, jak utvářet svou firmu a pracoviště jinak. Toto přání chceme naplnit do poslední kapky.

ŽIVOT PO KONFERENCI A ZÁVĚR

 • Jaroslav Dušek

  Jaroslav Dušek

  Život je umění. Stejně tak v našem podnikání potřebujeme jistou dávku nadání, štěstí a kreativity. Proto bychom rádi konferenci ukončili slovy umělce a improvizátora. Zároveň vás pozvali na návazné workshopy a semináře vedoucí k individuální i týmové práci na rozvoji svobodného tvůrčího potenciálu člověka.

Volná diskuze a propojování

Prostory sálu včetně občerstvení vám budou až do večerních hodin plně k dispozici. Pevně věříme, že ve vás budou moct všechny dojmy doznít, že vám řečníci rádi vše dopoví, že zde najdete nové partnery pro vaše podnikání a že se opět uvidíme na našem příštím workshopu.